Cookies

Read more below about the website's use of cookies.

The website, www.pholc.se, uses cookies. A cookie is a small text file that is saved on the website visitor’s computer. A cookie can be either a session cookie or a cookie that is stored for a long time. A session cookie disappears when the browser closes while a storage cookie is saved. It is saved for the website visitor to be able to use www.pholc.se as we have intended to. For example, deal with language choices or other preferences saved to facilitate the website visitor at the next visit. We use cookies to make the use of the website easier, as well as to customize the user’s use. However, the information collected through cookies does not contain any personal information but is used to determine visitors’ patterns regarding the use of our web services. As for behavioral pattern on www.pholc.se, IP addresses are not stored in our databases. As a website visitor, information about you can never be linked with your identity.

Webbplatsen, www.pholc.se, använder cookies. En cookie är en liten textfil som sparas på hemsidebesökarens dator. En cookie kan vara antingen en sessionscookie eller en cookie som lagras under längre tid. En sessionscookie försvinner när webbläsaren stängs ner, medan en lagringscookie sparas. Den sparas för att hemsidebesökaren ska kunna använda www.pholc.se som vi har tänkt. Det kan t.ex. handla om att språkval eller andra preferenser sparas för att underlätta för hemsidebesökaren vid nästa besök. Vi använder cookies för att göra användandet av hemsidan lättare, samt för att kunna anpassa användandet efter användaren. Informationen som samlas in genom cookies  innehåller dock ingen personlig information utan används för att fastställa besökares mönster gällande användningen av våra webbtjänster. När det gäller beteende på www.pholc.se sparas inte heller IP-adresser i våra databaser. Som hemsidebesökare kan därför informationen om dig aldrig kopplas samman med din identitet. Webbplatsen har även cookies för att beräkna och rapportera användarantal och trafik. Vi använder även s.k. tredjepartscookies från andra företag för att göra marknadsundersökningar och trafikmätningar. Via din webbläsare kan du både radera cookie samt stänga av möjligheten för oss att lagra cookies på din dator. Väljer du att göra detta kan dock ett flertal funktioner på www.pholc.se sluta att fungera korrekt.